שינוי יעוד משטח למוסד לאזור מלונאות, חוף לידו

תוכנית 3/ 02/ 101/ 68

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד משטח למוסד לאזור מלונאות, חוף לידו
מספר: 3/ 02/ 101/ 68
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזור מלונאות ונופש,
על ידי שינויים ביעודי קרקע וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשדודאשדודאשדוד

תיאור המיקום:
חוף לידו

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2061חלק20, 95
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית3/ 02/ 101/ 50חוף לידו מגרש 20שינוי
תוכניתתמא/ 13/ ים - תיכוןתכנית מתאר ארצית חלקית לחופים - חוף הים התיכוןאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים16/06/2000תאריך פרסום בעיתון: 11/06/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 11/06/2000. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 16/06/2000. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות22/05/2000תאריך פרסום: 22/05/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4882. עמוד: 3523. שנה עברית: התשס .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו05/04/2000
החלטה בדיון בהתנגדויות22/11/1999
פרסום להפקדה בעיתונים04/12/1997תאריך פרסום בעיתון: 04/12/1997.
פרסום להפקדה ברשומות25/11/1997תאריך פרסום: 25/11/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4591. עמוד: 737. שנה עברית: התשנח .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו09/10/1997
החלטה בדיון בהפקדה22/09/1997
קבלת תכנית21/11/1995