שינוי יעוד משטח למלאכה לשטח מסחרי - באר שבע

תוכנית 5/ 02/ 05/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד משטח למלאכה לשטח מסחרי - באר שבע
מספר: 5/ 02/ 05/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי ייעוד משטח מלאכה לשטח מסחרי בהתאם לתכנית מתאר.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38003חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/04/1972תאריך פרסום: 27/04/1972. מס' ילקוט פרסומים: 1818. עמוד: 1515. שנה עברית: התשלב .
פרסום להפקדה ברשומות09/09/1971תאריך פרסום: 09/09/1971. מס' ילקוט פרסומים: 1757. עמוד: 2604. שנה עברית: התשלא .
קבלת תכנית22/08/1971