שינוי יעוד משטח לספורט לאזור מגורים ב', רמת ישי, מתאר 1

תוכנית ג/ 11271

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד משטח לספורט לאזור מגורים ב', רמת ישי, מתאר 1
מספר: ג/ 11271
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד משטח ספורט למגורים ב'. תכנית זו באה
כפצוי לבעלי הקרקע על הפקעת יתר של %100 והפקעות
נוספות שנעשו בכל הישוב.
ב. מתן הוראות להוצאת היתרי בניה בתחום התכנית.
ג. לקבוע הנחיות ותנאים לפתוח לבניה בתחום התכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםרמת ישירמת ישי

תיאור המיקום:
ישוב: רמת ישי

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11184חלק31, 50
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6659שנוי יעודים שונים -רמת ישישינוי
תוכניתג/ 10177פרדס חסכון - דרום, שינוי למתאר, רמת ישישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לדחייה בעיתונים15/09/2006תאריך פרסום בעיתון: 13/09/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/09/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 15/09/2006. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום תכנית לדחייה ברשומות28/08/2006תאריך פרסום: 28/08/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5570. עמוד: 4764. שנה עברית: התשסו .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים לא מולאו29/04/2003
החלטה בדיון באישור תכנית29/04/2003
החלטה בדיון בהתנגדויות04/05/2000
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר05/01/2000
פרסום להפקדה ברשומות06/12/1999תאריך פרסום: 06/12/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4829. עמוד: 1555. שנה עברית: התשס .
פרסום להפקדה בעיתונים26/11/1999תאריך פרסום בעיתון: 26/11/1999.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו09/11/1999
החלטה בדיון בהפקדה24/03/1999
קבלת תכנית24/03/1999
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200301029/04/2003