שינוי יעוד משטח לתכנון בעתיד לתעשיה משולב במסחר, אזור תעשיה ירכא

תוכנית ג/ 14345

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד משטח לתכנון בעתיד לתעשיה משולב במסחר, אזור תעשיה ירכא
מספר: ג/ 14345
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד הקרקע משטח לתכנון בעתיד ושפ"פ לאזור משולב תעשיה זעירה ומסחר.
קביעת התכליות המותרים לכל יעוד הקרקע
קביעת הוראות בניה
קביעת הנחיות ועיצוב אדר'
קביעת השלבים וההתניות לביצוע
קביעת הנחיות סביבתיות

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המרכזיירכאירכא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18886חלק16, 61
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7318שכונת קדמני -ירכאשינוי
תוכניתג/ 5000קביעת אזורי מגורים ותעשיה ושפ"פשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות04/09/2006תאריך פרסום: 04/09/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5573. עמוד: 4878. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים25/08/2006תאריך פרסום בעיתון: 21/08/2006. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 24/08/2006. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 25/08/2006. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו10/08/2006
החלטה בדיון באישור תכנית30/05/2006
החלטה בדיון בהתנגדויות30/05/2006
פרסום להפקדה ברשומות31/08/2005תאריך פרסום: 31/08/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5432. עמוד: 4006. שנה עברית: התשסה .
פרסום להפקדה בעיתונים03/07/2005תאריך פרסום בעיתון: 01/07/2005. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 03/07/2005. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 30/06/2005. עיתון: עיתון מקומי.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר21/04/2005
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו07/03/2005
החלטה בדיון בוולק"ח07/02/2005
החלטה בדיון בהפקדה24/12/2003
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף14/12/2003
קבלת תכנית16/11/2003