שינוי יעוד משטח מבנה צבור לשטח מסחרי,קביעת הוראות בניה ופתוח,שינוי בקו בנין צד

תוכנית הצ/ 5/ 1/ 195

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד משטח מבנה צבור לשטח מסחרי,קביעת הוראות בניה ופתוח,שינוי בקו בנין צד
מספר: הצ/ 5/ 1/ 195
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד משטח מבנה צבור לשטח מסחרי.
ב. קביעת הוראות בניה ופיתוח.
ג. שינוי בקווי בניין צד.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשרוניםתל מונדתל מונד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8210חלק120
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתהצ/ 5/ 1/ 0מתאר תל-מונדשינוי
תוכניתהצ/ 5/ 1/ 30מרכז מסחרי. מע"ר תל מונדשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/02/2006תאריך פרסום: 05/02/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5490. עמוד: 1597. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים20/01/2006תאריך פרסום בעיתון: 19/01/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 19/01/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 20/01/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו06/12/2005
החלטה בדיון באישור תכנית28/02/2005
פרסום להפקדה בעיתונים13/08/2004תאריך פרסום בעיתון: 12/08/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 12/08/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 13/08/2004. עיתון: עיתון מקומי.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר21/07/2004
פרסום להפקדה ברשומות14/07/2004תאריך פרסום: 14/07/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5314. עמוד: 3409. שנה עברית: התשסד .
החלטה בדיון בהפקדה02/03/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף14/12/2003
קבלת תכנית26/11/2003