שינוי יעוד משטח מבני ציבור למגורים מעורב במסחר

תוכנית ג/ 11318

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד משטח מבני ציבור למגורים מעורב במסחר
מספר: ג/ 11318
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד משטח מבני ציבור למגורים מסחרי מעורב
ביטול חלק מדרך למגורים א'

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםאכסאלאכסאל

תיאור המיקום:
ישוב: אכסאל

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16209חלק4
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית10/08/1999
קבלת תכנית20/05/1999