שינוי יעוד משטח מגורים א' וב', שטח ציבורי פתוח,שטח בניני ציבור, ודרכים

תוכנית שה/ 69/ 9/ 12

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד משטח מגורים א' וב', שטח ציבורי פתוח,שטח בניני ציבור, ודרכים
מספר: שה/ 69/ 9/ 12
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד משטח מגורים א' וב', שטח ציבורי פתוח,
שטח בניני ציבור, ודרכים ל: דרכים, מבני ציבור, מגורים,
שטח ציבורי פתוח, דרכים משולבות ושטח לתכנון בעתיד.
ב. קביעת זכויות והוראות בניה.

להלן התיקון:
הוראות התכנית מתוקנות עפ"י החלטת וועדת המשנה להתנגדויות
בישיבה מס' 2005039 מיום רביעי כ' כסלו תשס"ו , 21 בדצמבר 2005
תיקון טעות סופר בסעיף 27 להוראות התכנית (עמ' 14 בשורת מגורים
א' בטבלה), ומבטלת את ההוראות כפי שפורסמו למתן תוקף בי.פ. 5379.
שאר מסמכי התכנית שאושרו באותו י.פ. נשארים בתוקפם כפי שיקבלו
תוקף.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשהםשהםשהם

תיאור המיקום:
ישוב: �______________
שהם - שכונה כד'.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4125חלק241
4618חלק55, 57, 66-67
6848חלק1-4
6849חלק2-3
6853חלק77
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ במ/ 69/ 10שוהם.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים21/07/2006תאריך פרסום בעיתון: 20/07/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 20/07/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 21/07/2006. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות19/06/2006תאריך פרסום: 19/06/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5542. עמוד: 3822. שנה עברית: התשסו .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו14/05/2006
החלטה בדיון באישור תכנית21/12/2005
החלטה בדיון בהתנגדויות14/09/2003
פרסום להפקדה ברשומות24/07/2001תאריך פרסום: 24/07/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5006. עמוד: 3450. שנה עברית: התשסא .
פרסום להפקדה בעיתונים06/07/2001תאריך פרסום בעיתון: 02/07/2001. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 29/06/2001. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 06/07/2001. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו21/06/2001
החלטה בדיון בהפקדה02/12/1998
קבלת תכנית28/07/1997