שינוי יעוד משטח מגורים א' לשטח למבני ציבור ושינוי יעוד ממבני ציבור למגורים א',

תוכנית ג/ 10295

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד משטח מגורים א' לשטח למבני ציבור ושינוי יעוד ממבני ציבור למגורים א',
מספר: ג/ 10295
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. לקבוע שינוי יעוד משטח מגורים א' לשטח מבני ציבור
ב. לקבוע שינוי משטח מבני ציבור לשטח מגורים א'.
ג. קביעת הוראות בניה ותנאים סביבתיים לשמירת איכות
הסביבה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה נפתלימעיליאמעיליא

תיאור המיקום:
ישוב: מעליא

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18629חלק50
18630חלק5
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לדחייה בעיתונים17/03/2006תאריך פרסום בעיתון: 15/03/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 17/03/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 17/03/2006. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום תכנית לדחייה ברשומות03/11/2005תאריך פרסום: 03/11/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5452. עמוד: 235. שנה עברית: התשסו .
החלטה בדיון באישור תכנית18/07/2005
פרסום להפקדה בעיתונים28/01/2005תאריך פרסום בעיתון: 23/01/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 21/01/2005. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 28/01/2005. עיתון: כל אל ערב.
פרסום להפקדה ברשומות27/01/2005תאריך פרסום: 27/01/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5361. עמוד: 1200. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/12/2004
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו14/11/2004
החלטה בדיון בהפקדה08/06/2004
קבלת תכנית08/06/2004
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו19/05/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200502018/07/2005
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים46529/12/2004
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200401408/06/2004