שינוי יעוד משטח מגורים א' לשטח משולב מגורים ושב"צ, סכנין

תוכנית גנ/ 15146

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד משטח מגורים א' לשטח משולב מגורים ושב"צ, סכנין
מספר: גנ/ 15146
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרות התכנית ועיקרי הוראות התכנית:
שינוי יעוד משטח מגורים א' לשטח משולב - מגורים א' בניני ציבור.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19314חלק54, 61
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9169שינוי לתקנון; הגדלת אחוזי בניה ומס' הקומות, שינוי למתאר, סכנין.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו15/12/2005
החלטה בדיון בהפקדה15/06/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף12/12/2004
קבלת תכנית02/12/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות200500115/06/2005