שינוי יעוד משטח מגורים למבני ציבור בית כנסת

תוכנית ג/ 12032

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד משטח מגורים למבני ציבור בית כנסת
מספר: ג/ 12032
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד קרקע משטח מגורים (מ2) לשטח למבני ציבור.
ב. קביעת הוראות למתן היתרי בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןקרית שמונהקרית שמונהקרית שמונה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13143חלק50
13145חלק153
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 3651תכנית מתאר -קרית שמונהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים24/06/2004תאריך פרסום בעיתון: 18/06/2004. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 24/06/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 24/06/2004. עיתון: הארץ.
פרסום לאישור ברשומות21/06/2004תאריך פרסום: 21/06/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5306. עמוד: 3180. שנה עברית: התשסד .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו23/05/2004
החלטה בדיון באישור תכנית23/03/2004
פרסום להפקדה ברשומות02/02/2004תאריך פרסום: 02/02/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5270. עמוד: 1808. שנה עברית: התשסד .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/01/2004
פרסום להפקדה בעיתונים16/01/2004תאריך פרסום בעיתון: 15/01/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/01/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 16/01/2004. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו17/12/2003
החלטה בדיון בהפקדה04/10/2000
קבלת תכנית24/07/2000
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל200400323/03/2004
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים37528/01/2004