שינוי יעוד משטח מגורים לשטח מסחרי - אופקים

תוכנית 23/ 03/ 102/ 51

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד משטח מגורים לשטח מסחרי - אופקים
מספר: 23/ 03/ 102/ 51
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי ייעוד משטח מגורים לשטח מסחרי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39557חלק54
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית22/12/1980
פרסום להפקדה ברשומות04/09/1980תאריך פרסום: 04/09/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2655. עמוד: 2350. שנה עברית: התשם .
פרסום להפקדה בעיתונים28/07/1980תאריך פרסום בעיתון: 28/07/1980. תאריך פרסום בעיתון: 28/07/1980. תאריך פרסום בעיתון: 28/07/1980.
החלטה בדיון בהפקדה23/06/1980
קבלת תכנית01/06/1980