שינוי יעוד משטח מגורים לשטח תחנת תדלוק,ושטח משולב מסחר ומשרדים והתווית דרך , ס

תוכנית ג/ 15841

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד משטח מגורים לשטח תחנת תדלוק,ושטח משולב מסחר ומשרדים והתווית דרך , ס
מספר: ג/ 15841
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יעוד שטח לתחנת תדלוק, מסחר ומשרדים והסדרת מערך הדרכים באזור התחנה.

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד קרקע מגורים לתחנת תדלוק.
שינוי יעוד קרקע מגורים למסחר ומשרדים.
שינוי יעוד קרקע מבית קברות לדרך.
קביעת התכליות המותרות לכל יעוד קרקע.
קביעת הוראות בניה.
קביעת ההתניות לביצוע.
קביעת הנחיות סביבתיות.
הסדרת דרכים וגישה לתחנה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19317חלק10, 24-26, 95, 97
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לדחייה ברשומות04/01/2011תאריך פרסום: 04/01/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6183. עמוד: 1939. שנה עברית: התשעא .
החלטה בדיון בהתנגדויות12/10/2010
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/09/2009
פרסום להפקדה ברשומות14/09/2009תאריך פרסום: 14/09/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5998. עמוד: 5578. שנה עברית: התשסט .
פרסום להפקדה בעיתונים28/08/2009תאריך פרסום בעיתון: 21/08/2009. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 23/08/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 28/08/2009. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו06/08/2009
החלטה בדיון בהפקדה16/10/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף19/03/2006
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף20/11/2005
קבלת תכנית02/11/2005
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בדבר דחיית תכנית