שינוי יעוד משטח מוקפא ושטח תיירות לאזור מסחרי

תוכנית 2/ 02/ 101/ 37

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד משטח מוקפא ושטח תיירות לאזור מסחרי
מספר: 2/ 02/ 101/ 37
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד שטח משטח מוקפא ומאזור תיירות לאזור
מסחרי.
ב. קביעת קו בנין צפוני אפס (לכיוון דרך יותם).

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
ישוב: אילת

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40006כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים24/01/1991תאריך פרסום בעיתון: 24/01/1991.
פרסום לאישור ברשומות03/01/1991תאריך פרסום: 03/01/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3831. עמוד: 1014. שנה עברית: התשנא .
החלטה בדיון באישור תכנית12/11/1990
פרסום להפקדה ברשומות12/07/1990תאריך פרסום: 12/07/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3781. עמוד: 3349. שנה עברית: התשן .
פרסום להפקדה בעיתונים12/07/1990תאריך פרסום בעיתון: 12/07/1990.
החלטה בדיון בהפקדה25/06/1990
קבלת תכנית31/01/1989