שינוי יעוד משטח מסחרי לשטח ציבורי - אופקים

תוכנית 23/ 03/ 102/ 58

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד משטח מסחרי לשטח ציבורי - אופקים
מספר: 23/ 03/ 102/ 58
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד משטח מסחרי, אזור לבנייני ציבור, מעבר להולכי רגל
ודרך לאזור לבנייני ציבור, מעבר להולכי רגל ודרך.
ב. קביעת הגבלות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39552חלק521
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה06/03/2006
קבלת תכנית01/02/1982
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200600306/03/2006