שינוי יעוד משטח ספורט לשטח לבנייני ציבור (מוסד גריאטרי סעודי), ירכא

תוכנית ג/ 10280

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד משטח ספורט לשטח לבנייני ציבור (מוסד גריאטרי סעודי), ירכא
מספר: ג/ 10280
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד הקרקע משטח ספורט ופרטי פתוח לשטח לבניני
ציבור (מוסד גריאטרי סעודי)לחלק מחלקה 55 גוש 18886

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המרכזיירכאירכא

תיאור המיקום:
ישוב: ירכא

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18886חלק54-55
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7533קרית ספורט , ירכאשינוי
תוכניתג/ 5000קביעת אזורי מגורים ותעשיה ושפ"פשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות06/01/1999תאריך פרסום: 06/01/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4719. עמוד: 1556. שנה עברית: התשנט .
פרסום לאישור בעיתונים18/12/1998תאריך פרסום בעיתון: 18/12/1998.
החלטה בדיון באישור תכנית18/11/1998
פרסום להפקדה ברשומות30/07/1998תאריך פרסום: 30/07/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4667. עמוד: 4641. שנה עברית: התשנח .
פרסום להפקדה בעיתונים12/07/1998תאריך פרסום בעיתון: 12/07/1998.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו02/07/1998
החלטה בדיון בהפקדה03/12/1997
קבלת תכנית07/10/1997