שינוי יעוד משטח ספורט לשטח תעשיה, ירכא

תוכנית ג/ 11705

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד משטח ספורט לשטח תעשיה, ירכא
מספר: ג/ 11705
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד הקרקע משטח ספורט לאיזור מסחר ותעשיה והזזת כביש למצב קיים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המרכזיירכאירכא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18886חלק53-58
18887חלק30, 57, 79
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 10280שינוי יעוד משטח ספורט לשטח לבנייני ציבור (מוסד גריאטרי סעודי), ירכאשינוי
תוכניתג/ 7533קרית ספורט , ירכאשינוי
תוכניתג/ 5000קביעת אזורי מגורים ותעשיה ושפ"פשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/11/2001תאריך פרסום: 12/11/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5030. עמוד: 372. שנה עברית: התשסב .
פרסום לאישור בעיתונים02/11/2001תאריך פרסום בעיתון: 19/10/2001. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 29/10/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 02/11/2001. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו11/10/2001
החלטה בדיון באישור תכנית08/08/2001
פרסום להפקדה ברשומות09/05/2001תאריך פרסום: 09/05/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4985. עמוד: 2659. שנה עברית: התשסא .
פרסום להפקדה בעיתונים06/04/2001תאריך פרסום בעיתון: 23/03/2001. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 02/04/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 06/04/2001. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו19/03/2001
החלטה בדיון בהפקדה14/08/2000
קבלת תכנית19/01/2000