שינוי יעוד משטח פרטי פתוח ומגורים א' למסחר ומגוריםשינוי למתאר, משהד.

תוכנית ג/ 10178

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד משטח פרטי פתוח ומגורים א' למסחר ומגוריםשינוי למתאר, משהד.
מספר: ג/ 10178
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד משטח פרטי פתוח ומגורים א' לאזור מסחר
ומגורים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםמשהדמשהד

תיאור המיקום:
ישוב: משהד

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17469חלק55, 66, 68, 70-72
17470חלק5, 20, 35-36, 43
17472חלק39, 80-82
17518חלק28, 43-44
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית21/01/1998
קבלת תכנית24/09/1997