שינוי יעוד משטח פרטי פתוח לאזור מגורים א' - עין הוד

תוכנית חכ/ 35/ ט/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד משטח פרטי פתוח לאזור מגורים א' - עין הוד
מספר: חכ/ 35/ ט/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרת מגרש לאזור מגורים ומבנה קיים.

עיקרי הוראות התכנית:
- שינוי יעוד משטח פרטי פתוח לאזור מגורים א.
- שינוי ייעוד מדרך לאזור מגורים א', לאורך רדיוס הדרך בפינה הדרום
מזרחית של המגרש, כדי להמנע מהריסת מבנה קיים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחוף הכרמלחוף הכרמלעין הוד

תיאור המיקום:
בכניסה המזרחית לישוב, בצומת הרחובות 6 ו- 61.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11946חלק3-5
11947חלק8, 64
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתחכ/ 35/ דעין הוד.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה13/02/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף01/01/2008
קבלת תכנית05/07/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג'200800313/02/2008