שינוי יעוד משטח פרטי פתוח למגורים א', כפר יחזקאל

תוכנית ג/ 14988

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד משטח פרטי פתוח למגורים א', כפר יחזקאל
מספר: ג/ 14988
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרות התכנית:
שינוי יעוד שטח פרטי פתוח למגורים א'.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי יעוד שטח פרטי פתוח לאזור מגורים א'.
שינוי בקווי בניין אחורי וצדדי בהתאם לתשריט.
קביעת הוראות בניה בתחום תכנית זו.
שינוי בהוראות תכנית ג/ 8184 המאושרת באופן שתותר הקמת שתי יחי' אירוח ובריכת שחיה מקורה פרטית על חשבון זכויות בניה שניתנו בתכנית הקודמת.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבועכפר יחזקאל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
23090חלק84-85, 101
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8184מושב כפר יחזקאלשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/03/2006תאריך פרסום: 27/03/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5511. עמוד: 2405. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים03/03/2006תאריך פרסום בעיתון: 01/03/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 03/03/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 03/03/2006. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית18/01/2006
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/11/2005
פרסום להפקדה ברשומות28/11/2005תאריך פרסום: 28/11/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5463. עמוד: 628. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים31/10/2005תאריך פרסום בעיתון: 21/10/2005. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 21/10/2005. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 31/10/2005. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו09/10/2005
החלטה בדיון בהפקדה19/01/2005
קבלת תכנית10/10/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף10/10/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200600218/01/2006
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים57028/11/2005
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200500219/01/2005