שינוי יעוד משטח פרטי פתוח לשטח למגורים א' סכנין

תוכנית ג/ 11312

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד משטח פרטי פתוח לשטח למגורים א' סכנין
מספר: ג/ 11312
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרות התכנית:
תכנית לשינוי יעוד מפרטי פתוח למגורים א'.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי יעוד חלק מחלקה 10 גוש 19272 בסכנין מפרטי פתוח למגורים א'.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין

תיאור המיקום:
ישוב: סח'נין

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19272חלק10
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 668תכנית מתאר סכניןשינוי
תוכניתג/ 8743שינוי יעוד ממגורים א' לשטח פרטי פתוח, כפר סכנין.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים21/03/2008תאריך פרסום בעיתון: 04/03/2008. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 17/03/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 21/03/2008. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות24/01/2007תאריך פרסום: 24/01/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5619. עמוד: 1270. שנה עברית: התשסז .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו10/12/2006
החלטה בדיון באישור תכנית05/07/2006
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר26/09/2005
פרסום להפקדה ברשומות13/09/2005תאריך פרסום: 13/09/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5438. עמוד: 4220. שנה עברית: התשסה .
פרסום להפקדה בעיתונים12/08/2005תאריך פרסום בעיתון: 09/08/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 12/08/2005. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 12/08/2005. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו09/12/1999
החלטה בדיון בהפקדה03/11/1999
קבלת תכנית11/05/1999