שינוי יעוד משטח ציבויר פתוח לאזור מסחרי - נתיבות

תוכנית 22/ 03/ 102/ 62

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד משטח ציבויר פתוח לאזור מסחרי - נתיבות
מספר: 22/ 03/ 102/ 62
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לאזור מסחרי (חנות מכולת).

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
59574חלק92
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/01/1982תאריך פרסום: 07/01/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2776. עמוד: 746. שנה עברית: התשמב .
פרסום לאישור בעיתונים26/11/1981
החלטה בדיון באישור תכנית05/10/1981
פרסום להפקדה ברשומות05/07/1981תאריך פרסום: 05/07/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2725. עמוד: 2154. שנה עברית: התשמא .
פרסום להפקדה בעיתונים30/04/1981תאריך פרסום בעיתון: 29/04/1981. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 29/04/1981. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 30/04/1981. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון בהפקדה23/03/1981
קבלת תכנית15/02/1981