שינוי יעוד משטח ציבורי וחקלאי לשטח למגורים ושצ"פ

תוכנית ג/ 11348

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד משטח ציבורי וחקלאי לשטח למגורים ושצ"פ
מספר: ג/ 11348
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד משטח מבני ציבור לדרך
שינוי יעוד מאזור חקלאי לשטח מבני ציבור דרך
אזור מגורים "א" וש.צ.פ. חלוקת הקרקע למגרשים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםעילוטעילוט

תיאור המיקום:
ישוב: עילוט

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17484חלק70-71, 73
17486חלק1712-14, 22
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית10/08/1999
קבלת תכנית07/06/1999