שינוי יעוד משטח ציבורי לדרך גישה מרחב תמר למגרש 99 ג' - עומר

תוכנית 14/ 03/ 101/ 8

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד משטח ציבורי לדרך גישה מרחב תמר למגרש 99 ג' - עומר
מספר: 14/ 03/ 101/ 8
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לדרך גישה (לרכב פרטי בלבד)
מרחוב תמר למגרשים 99 ג'.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38564חלק60-62, 121
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות29/06/1978תאריך פרסום: 29/06/1978. מס' ילקוט פרסומים: 2449. עמוד: 2135. שנה עברית: התשלח .
פרסום לאישור בעיתונים01/06/1978
החלטה בדיון באישור תכנית13/02/1978
פרסום להפקדה בעיתונים20/12/1977תאריך פרסום בעיתון: 20/12/1977. תאריך פרסום בעיתון: 20/12/1977. תאריך פרסום בעיתון: 20/12/1977.
פרסום להפקדה ברשומות08/12/1977תאריך פרסום: 08/12/1977. מס' ילקוט פרסומים: 2392. עמוד: 551. שנה עברית: התשלח .
החלטה בדיון בהפקדה19/09/1977
קבלת תכנית25/07/1977