שינוי יעוד משטח ציבורי למגורים, שינוי למתאר, טמרה

תוכנית ג/ 10713

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד משטח ציבורי למגורים, שינוי למתאר, טמרה
מספר: ג/ 10713
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי ייעוד הקרקע משטח לבנייני ציבור לאזור מגורים א' ושטח ציבורי פתוח.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבועטמרה (יזרעאל)
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17112חלק20-21
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7667שנוי לתכנית מפורטת, טמרהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות18/04/2000תאריך פרסום: 18/04/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4873. עמוד: 3312. שנה עברית: התשס .
פרסום לאישור בעיתונים07/04/2000תאריך פרסום בעיתון: 04/04/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 07/04/2000. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 07/04/2000. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית23/02/2000
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר05/01/2000
פרסום להפקדה ברשומות14/12/1999תאריך פרסום: 14/12/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4832. עמוד: 1749. שנה עברית: התשס .
פרסום להפקדה בעיתונים05/12/1999תאריך פרסום בעיתון: 03/12/1999. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 03/12/1999. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 05/12/1999. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו11/11/1999
החלטה בדיון בהפקדה08/06/1999
קבלת תכנית08/06/1998