שינוי יעוד משטח ציבורי לשטח מגורים בשטח בנוי, שינוי למתאר, כפר כנא.

תוכנית ג/ 9154

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד משטח ציבורי לשטח מגורים בשטח בנוי, שינוי למתאר, כפר כנא.
מספר: ג/ 9154
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי שטח ממבני ציבור למגורים ב'.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםכפר כנאכפר כנא

תיאור המיקום:
ישוב: כפר כנא

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8588מתאר כפר כנאשינוי
תוכניתג/ 5942תכנית מתאר כפר כנאשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/12/1998תאריך פרסום: 08/12/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4708. עמוד: 1102. שנה עברית: התשנט .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה08/12/1998
פרסום לאישור בעיתונים20/11/1998תאריך פרסום בעיתון: 20/11/1998.
החלטה בדיון באישור תכנית16/07/1997
פרסום להפקדה ברשומות28/11/1996תאריך פרסום: 28/11/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4459. עמוד: 560. שנה עברית: התשנז .
פרסום להפקדה בעיתונים17/11/1996תאריך פרסום בעיתון: 17/11/1996.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו31/10/1996
החלטה בדיון בהפקדה05/06/1996
קבלת תכנית02/04/1996