שינוי יעוד משטח ציבורי לשטח מסחרי בגוש 38005 - דרך חברון

תוכנית 5/ 02/ 101/ 6

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד משטח ציבורי לשטח מסחרי בגוש 38005 - דרך חברון
מספר: 5/ 02/ 101/ 6
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שנוי יעוד שטח צבורי פתוח, לשטח מסחרי תחנת דלק.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38003חלק53
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות16/01/1964תאריך פרסום: 16/01/1964. מס' ילקוט פרסומים: 1064. עמוד: 621. שנה עברית: התשכד .
קבלת תכנית16/01/1964