שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לאזור לבנייני ציבור - שדרות

תוכנית 21/ 03/ 102/ 21/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לאזור לבנייני ציבור - שדרות
מספר: 21/ 03/ 102/ 21/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לשטח בנייני ציבור (חצר בית ספר).

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשדרותשדרות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2481חלק86
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/11/1987תאריך פרסום: 30/11/1987. מס' ילקוט פרסומים: 3505. עמוד: 393. שנה עברית: התשמח .
פרסום לאישור בעיתונים03/11/1987תאריך פרסום בעיתון: 03/11/1987. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 03/11/1987. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 03/11/1987. עיתון: עיתון יומי.
החלטה בדיון באישור תכנית14/10/1985
פרסום להפקדה ברשומות18/07/1985תאריך פרסום: 18/07/1985. מס' ילקוט פרסומים: 3227. עמוד: 2917. שנה עברית: התשמה .
פרסום להפקדה בעיתונים16/06/1985תאריך פרסום בעיתון: 16/06/1985. תאריך פרסום בעיתון: 16/06/1985. תאריך פרסום בעיתון: 16/06/1985.
החלטה בדיון בהפקדה22/05/1985
קבלת תכנית28/03/1985