שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לאזור מבנה ציבור - נתיבות

תוכנית 22/ 03/ 102/ 102/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לאזור מבנה ציבור - נתיבות
מספר: 22/ 03/ 102/ 102/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת בניין ציבורי
ע"י שינוי יעוד הקרקע מ- ש.צ.פ.
לבנייני ציבור וקביעת הנחיות, מגבלות וזכויות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39571חלק84, 102
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית22/ 03/ 102/ 78רחוב אבו חצירא בר אילן שדרות ירושלים - נתיבותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לביטול הפקדה ברשומות06/03/2006תאריך פרסום: 06/03/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5502. עמוד: 2147. שנה עברית: התשסו .
החלטה בדיון בביטול הפקדה06/02/2006
פרסום לאישור בעיתונים31/07/2003תאריך פרסום בעיתון: 29/07/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 29/07/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 31/07/2003. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות17/07/2003תאריך פרסום: 17/07/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5207. עמוד: 3504. שנה עברית: התשסג .
החלטה בדיון באישור תכנית27/01/2003
פרסום להפקדה ברשומות10/11/2002תאריך פרסום: 10/11/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5126. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים07/11/2002תאריך פרסום בעיתון: 04/11/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 04/11/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 07/11/2002. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון בהפקדה10/06/2002
קבלת תכנית02/07/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200600206/02/2006