שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לאזור מגורים א' מגרש 238 - אופקים

תוכנית 23/ 03/ 107/ 16

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לאזור מגורים א' מגרש 238 - אופקים
מספר: 23/ 03/ 107/ 16
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לקבוע גודל אזור מגורים א' לחלקה מגרש 238.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39558חלק238
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית23/ 03/ 107/ 7בנה ביתך - אופקיםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/03/1988תאריך פרסום: 01/03/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3151. עמוד: 960. שנה עברית: התשמח .
פרסום לאישור בעיתונים27/01/1988
החלטה בדיון באישור תכנית14/09/1987
פרסום להפקדה ברשומות01/05/1987תאריך פרסום: 01/05/1987. מס' ילקוט פרסומים: 3447. עמוד: 1548. שנה עברית: התשמז .
פרסום להפקדה בעיתונים12/03/1987תאריך פרסום בעיתון: 12/03/1987. תאריך פרסום בעיתון: 12/03/1987. תאריך פרסום בעיתון: 12/03/1987.
החלטה בדיון בהפקדה16/02/1987
קבלת תכנית25/11/1986