שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לאזור מגורים א' - שדרות

תוכנית 21/ 03/ 102/ 64

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לאזור מגורים א' - שדרות
מספר: 21/ 03/ 102/ 64
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת הנחיות בניה, שינוי יעוד משביל לאזור מגורים א',
שינוי מאזור מגורים א' לשטח לבנייני ציבור ושטח מסחרי.
שינוי באחוזי הבניה באזור מגורים א' מ- % 40 ל- % 70 בקומה.
שתי קומות מכסימום %140.
שינוי קוי בנין באזור מגורים א'.
קביעת אחוזי בניה בשטח לבנייני ציבור ובשטח לאזור מסחרי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשדרותשדרות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1900חלק33-42, 69-7071
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/11/1989תאריך פרסום: 12/11/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3715. עמוד: 369. שנה עברית: התשן .
פרסום לאישור בעיתונים24/10/1989
החלטה בדיון באישור תכנית17/07/1989
פרסום להפקדה ברשומות14/07/1988תאריך פרסום: 14/07/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3572. עמוד: 2846. שנה עברית: התשמח .
פרסום להפקדה בעיתונים14/07/1988תאריך פרסום בעיתון: 14/07/1988. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 14/07/1988. תאריך פרסום בעיתון: 14/07/1988.
החלטה בדיון בהפקדה18/05/1988
קבלת תכנית01/05/1987