שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לאזור מגורים ג'

תוכנית 22/ 03/ 102/ 114/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לאזור מגורים ג'
מספר: 22/ 03/ 102/ 114/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. הגדלת שטח המגרש למגורים על ידי שינוי משטח
ציבורי פתוח ושינויים בהנחיות בניה.
2. הקטנת זכויות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבות

תיאור המיקום:
ישוב: נתיבות

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39586חלק52, 77, 90, 94-95
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים03/08/1991תאריך פרסום בעיתון: 03/08/1991.
פרסום לאישור ברשומות28/07/1991תאריך פרסום: 28/07/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3907. עמוד: 3280. שנה עברית: התשנא .
החלטה בדיון באישור תכנית08/07/1991
פרסום להפקדה ברשומות19/04/1991תאריך פרסום: 19/04/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3868. עמוד: 2233. שנה עברית: התשנא .
פרסום להפקדה בעיתונים14/03/1991תאריך פרסום בעיתון: 14/03/1991.
החלטה בדיון בהפקדה18/02/1991
קבלת תכנית11/11/1990