שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לאזור מגורים - עומר

תוכנית 14/ 03/ 102/ 30

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לאזור מגורים - עומר
מספר: 14/ 03/ 102/ 30
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקטנת שטח ציבורי פתוח ב- 180 ממ"ר.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38571חלק154, 159-162
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית14/ 03/ 102הרחבת כבולות התכנית - עומרשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות17/02/1983תאריך פרסום: 17/02/1983. מס' ילקוט פרסומים: 2893. עמוד: 1048. שנה עברית: התשמג .
פרסום לאישור בעיתונים13/01/1983תאריך פרסום בעיתון: 13/01/1983. תאריך פרסום בעיתון: 13/01/1983. תאריך פרסום בעיתון: 13/01/1983.
החלטה בדיון באישור תכנית17/05/1982
פרסום להפקדה בעיתונים31/03/1982תאריך פרסום בעיתון: 31/03/1982. תאריך פרסום בעיתון: 31/03/1982.
פרסום להפקדה ברשומות18/02/1982תאריך פרסום: 18/02/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2788. עמוד: 1037. שנה עברית: התשמב .
החלטה בדיון בהפקדה28/12/1981
קבלת תכנית23/10/1981