שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לאזור מוסדות ציבור (מעון) - שדרות

תוכנית 21/ 03/ 102/ 36

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לאזור מוסדות ציבור (מעון) - שדרות
מספר: 21/ 03/ 102/ 36
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יעוד שטח למוסדות ציבור.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשדרותשדרותשדרות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1900חלק43
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות11/12/1986תאריך פרסום: 11/12/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2678. עמוד: 747. שנה עברית: התשמא .
פרסום לאישור בעיתונים13/01/1981תאריך פרסום בעיתון: 13/01/1981. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 13/01/1981. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 13/01/1981. עיתון: עיתון יומי.
החלטה בדיון באישור תכנית14/10/1980
פרסום להפקדה בעיתונים15/08/1980תאריך פרסום בעיתון: 15/08/1980. תאריך פרסום בעיתון: 15/08/1980. תאריך פרסום בעיתון: 15/08/1980.
פרסום להפקדה ברשומות07/08/1980תאריך פרסום: 07/08/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2649. עמוד: 2209. שנה עברית: התשם .
החלטה בדיון בהפקדה23/06/1980
קבלת תכנית26/05/1980