שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לאזור מסחרי (קיוסק) - נתיבות

תוכנית 22/ 03/ 102/ 94

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לאזור מסחרי (קיוסק) - נתיבות
מספר: 22/ 03/ 102/ 94
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לאזור מסחרי (קיוסק).
ב. קביעת הנחיות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39575כל הגוש
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית22/ 03/ 102/ 78רחוב אבו חצירא בר אילן שדרות ירושלים - נתיבותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים22/12/1988תאריך פרסום בעיתון: 22/12/1988. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 14/12/1988. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 22/12/1988. עיתון: הצופה.
פרסום לאישור ברשומות12/06/1988תאריך פרסום: 12/06/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3565. עמוד: 2615. שנה עברית: התשמח .
החלטה בדיון באישור תכנית28/03/1988
פרסום להפקדה בעיתונים04/01/1988תאריך פרסום בעיתון: 24/12/1987. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 04/01/1988. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 24/12/1987. עיתון: הצופה.
פרסום להפקדה ברשומות28/10/1987תאריך פרסום: 28/10/1987. מס' ילקוט פרסומים: 3495. עמוד: 202. שנה עברית: התשמח .
החלטה בדיון בהפקדה09/03/1987
קבלת תכנית13/11/1985