שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לאזור מסחרי - יואב

תוכנית 6/ 03/ 122/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לאזור מסחרי - יואב
מספר: 6/ 03/ 122/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ליעד שטח מסחרי בשטח במועצה האיזורית יואב ע"י שינוי משטח ציבורי פתוח לאיזור מסחרי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםיואב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2203חלק
2241חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/03/1989תאריך פרסום: 26/03/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3640. עמוד: 2380. שנה עברית: התשמט .
פרסום להפקדה ברשומות03/05/1988תאריך פרסום: 03/05/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3555. עמוד: 2054. שנה עברית: התשמח .
קבלת תכנית14/03/1988