שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לאזור תעשיה - נתיבות

תוכנית 22/ 03/ 104/ 11

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לאזור תעשיה - נתיבות
מספר: 22/ 03/ 104/ 11
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לשנות שטח ציבורי פתוח (תת מגרש ב' - 114 ) לשטח לתעשיה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39576חלק39
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית22/ 03/ 104/ 3תכנית שיכונים ציבוריים - אזור התעשיה - נתיבותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים06/07/1989תאריך פרסום בעיתון: 06/07/1989. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 06/07/1989. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 06/07/1989. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות31/05/1989תאריך פרסום: 31/05/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3662. עמוד: 3139. שנה עברית: התשמט .
החלטה בדיון באישור תכנית09/01/1989
פרסום להפקדה בעיתונים23/02/1987תאריך פרסום בעיתון: 23/02/1987. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 23/02/1987. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 23/02/1987. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום להפקדה ברשומות19/02/1987תאריך פרסום: 19/02/1987. מס' ילקוט פרסומים: 3429. עמוד: 1062. שנה עברית: התשמז .
החלטה בדיון בהפקדה15/12/1986
קבלת תכנית11/11/1986