שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לאזור תעשיה

תוכנית 23/ 03/ 103/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לאזור תעשיה
מספר: 23/ 03/ 103/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזור תעשיה על ידי
שינויים ביעודי הקרקע וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקיםאופקים

תיאור המיקום:
ישוב: אופקים
גושים: 100212 בהסדר

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/09/1994תאריך פרסום: 01/09/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4243. עמוד: 4918. שנה עברית: התשנד .
פרסום לאישור בעיתונים25/08/1994תאריך פרסום בעיתון: 25/08/1994.
החלטה בדיון באישור תכנית08/08/1994
פרסום להפקדה ברשומות19/05/1994תאריך פרסום: 19/05/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4215. עמוד: 3466. שנה עברית: התשנד .
פרסום להפקדה בעיתונים17/03/1994תאריך פרסום בעיתון: 17/03/1994.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו03/03/1994
החלטה בדיון בהפקדה27/12/1993
קבלת תכנית20/04/1993