שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לאזור תעשיה

תוכנית 22/ 03/ 104/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לאזור תעשיה
מספר: 22/ 03/ 104/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי מיעוד קטע קרקע משטח ציבורי פתוח לשטח
תעשיה.
ב. חלוקה מחדש של חלקות התעשיה בהתאם למצב האחזקה
של בעלי הזכויות במקרקעין.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות

תיאור המיקום:
ישוב: נתיבות
אזור תעשיה
מגרשים: 80, 79

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6חלק17
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/04/1991תאריך פרסום: 19/04/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3868. עמוד: 2233. שנה עברית: התשנא .
החלטה בדיון באישור תכנית11/03/1991
פרסום להפקדה ברשומות25/10/1990תאריך פרסום: 25/10/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3807. עמוד: 181. שנה עברית: התשנא .
פרסום להפקדה בעיתונים07/10/1990תאריך פרסום בעיתון: 07/10/1990.
החלטה בדיון בהפקדה17/09/1990
קבלת תכנית21/06/1989