שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לבנייני ציבור (בית המוסיקה) - עומר

תוכנית 14/ 03/ 102/ 20

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לבנייני ציבור (בית המוסיקה) - עומר
מספר: 14/ 03/ 102/ 20
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד חלק מחלקה 574/5 משטח ציבורי פתוח לשטח בנייני ציבור.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38558חלק30
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית14/ 03/ 102/ 3מרכז עומר - מגרש 574 - עומרשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות29/10/1981תאריך פרסום: 29/10/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2759. עמוד: 132. שנה עברית: התשמב .
פרסום לאישור בעיתונים09/10/1981תאריך פרסום בעיתון: 09/10/1981. תאריך פרסום בעיתון: 09/10/1981. תאריך פרסום בעיתון: 09/10/1981.
החלטה בדיון באישור תכנית22/12/1980
פרסום להפקדה ברשומות27/07/1980תאריך פרסום: 27/07/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2647. עמוד: 2153. שנה עברית: התשם .
פרסום להפקדה בעיתונים26/06/1980תאריך פרסום בעיתון: 26/06/1980. תאריך פרסום בעיתון: 26/06/1980. תאריך פרסום בעיתון: 26/06/1980.
החלטה בדיון בהפקדה26/05/1980
קבלת תכנית08/05/1980