שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לדרך משולבת

תוכנית 23/ 03/ 102/ 77/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לדרך משולבת
מספר: 23/ 03/ 102/ 77/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית חדשה לאזור מגורים א' ולקבוצת
בנייני ציבור ע"י שינויים ביעוד קרקע וקביעת הנחיות
ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקיםאופקים

תיאור המיקום:
ישוב: אופקים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39553כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/12/1991תאריך פרסום: 12/12/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3954. עמוד: 1083. שנה עברית: התשנב .
פרסום לאישור בעיתונים08/12/1991תאריך פרסום בעיתון: 08/12/1991.
החלטה בדיון באישור תכנית18/11/1991
פרסום להפקדה ברשומות12/09/1991תאריך פרסום: 12/09/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3921. עמוד: 22. שנה עברית: התשנב .
פרסום להפקדה בעיתונים07/07/1991תאריך פרסום בעיתון: 07/07/1991.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו17/06/1991
החלטה בדיון בהפקדה10/06/1991
קבלת תכנית08/05/1991