שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח למגורים - דימונה

תוכנית 25/ 03/ 112/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח למגורים - דימונה
מספר: 25/ 03/ 112/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד חלק מהשטח משטח ציבורי פתוח לשטח מגורים א'
(בניה בקומה), אין שינוי באחוזי וקוי בנין % 50.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםדימונהדימונה

תיאור המיקום:
דרומה מבית החולים בבניה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39518חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית25/ 03/ 112שכונה לדוגמא דימונהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום ביטול דחיית תכנית ברשומות26/06/2008תאריך פרסום: 26/06/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5824. עמוד: 3656. שנה עברית: התשסח .
החלטה בדיון באישור תכנית28/04/2008
פרסום להפקדה ברשומות08/06/1978תאריך פרסום: 08/06/1978. מס' ילקוט פרסומים: 2443. עמוד: 1950. שנה עברית: התשלח .
החלטה בדיון בהפקדה27/02/1978
קבלת תכנית01/02/1978
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200800428/04/2008
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200800324/03/2008
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200600415/05/2006