שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לשטח בנייני ציבור מרפאת שינויים - נתיבות

תוכנית 22/ 02/ 102/ 70

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לשטח בנייני ציבור מרפאת שינויים - נתיבות
מספר: 22/ 02/ 102/ 70
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לשטח לבנייני ציבור
(מרפאת שיניים).
2. שביל להולכי רגל.
2. 'סיכת מגבלות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39571חלק134
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות17/02/1983תאריך פרסום: 17/02/1983. מס' ילקוט פרסומים: 2893. עמוד: 1047. שנה עברית: התשמג .
פרסום לאישור בעיתונים04/01/1983
החלטה בדיון באישור תכנית15/11/1982
פרסום להפקדה בעיתונים15/06/1982תאריך פרסום בעיתון: 15/06/1982. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 15/06/1982. עיתון: הצופה.
פרסום להפקדה ברשומות18/03/1982תאריך פרסום: 18/03/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2796. עמוד: 1372. שנה עברית: התשמב .
החלטה בדיון בהפקדה25/01/1982
קבלת תכנית21/12/1981