שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לשטח בנייני ציבור - מעון יום - עומר

תוכנית 14/ 03/ 102/ 24

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לשטח בנייני ציבור - מעון יום - עומר
מספר: 14/ 03/ 102/ 24
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד חלק משטח ציבורי פתוח לשטח לבנייני ציבור (מעון יום)
שינוי יעוד חלק בשטח ציבורי פתוח לשביל ציבורי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38558חלק5
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה בעיתונים18/06/1982תאריך פרסום בעיתון: 18/06/1982. תאריך פרסום בעיתון: 18/06/1982.
פרסום לאישור ברשומות18/03/1982תאריך פרסום: 18/03/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2796. עמוד: 1377. שנה עברית: התשמב .
פרסום לאישור בעיתונים17/02/1982
החלטה בדיון באישור תכנית18/01/1982
החלטה בדיון בהפקדה27/08/1981
פרסום להפקדה ברשומות12/08/1981תאריך פרסום: 12/08/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2735. עמוד: 2542. שנה עברית: התשמא .
קבלת תכנית20/01/1981