שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לשטח לבניני ציבור - הגדלת שטח לבית כנסת

תוכנית 23/ 03/ 107/ 23

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לשטח לבניני ציבור - הגדלת שטח לבית כנסת
מספר: 23/ 03/ 107/ 23
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי ביעודי קרקע משטח ציבורי פתוח לשטח לבניני
ציבור וקביעת גבולות והנחיות בניה + איחוד חלקות
צ / 2 וחלק מחלקה 53.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקיםאופקים

תיאור המיקום:
ישוב: אופקים
גושים:39556 חלקי חלקות 53 ואיחודה עם חלקה צ / 2,
7ש', ח3.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39556חלק8, 11, 53
39557חלק139
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים14/03/1996תאריך פרסום בעיתון: 14/03/1996.
פרסום לאישור ברשומות16/11/1995תאריך פרסום: 16/11/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4349. עמוד: 416. שנה עברית: התשנו .
החלטה בדיון באישור תכנית11/09/1995
פרסום להפקדה ברשומות02/07/1995תאריך פרסום: 02/07/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4316. עמוד: 3820. שנה עברית: התשנה .
פרסום להפקדה בעיתונים18/05/1995תאריך פרסום בעיתון: 18/05/1995.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו02/05/1995
החלטה בדיון בהפקדה18/07/1994
קבלת תכנית10/09/1992