שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לשטח למוסד ציבורי - אופקים

תוכנית 23/ 03/ 102/ 41

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לשטח למוסד ציבורי - אופקים
מספר: 23/ 03/ 102/ 41
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ליעד שטח למוסד ציבורי, שטח ציבורי פתוח דרכים וחניות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39557חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/11/1979תאריך פרסום: 08/11/1979. מס' ילקוט פרסומים: 2576. עמוד: 241. שנה עברית: התשם .
פרסום לאישור בעיתונים28/10/1979תאריך פרסום בעיתון: 28/10/1979. תאריך פרסום בעיתון: 28/10/1979. תאריך פרסום בעיתון: 28/10/1979.
החלטה בדיון באישור תכנית10/09/1979
פרסום להפקדה ברשומות03/06/1979תאריך פרסום: 03/06/1979. מס' ילקוט פרסומים: 2540. עמוד: 1577. שנה עברית: התשלט .
פרסום להפקדה בעיתונים25/04/1979תאריך פרסום בעיתון: 25/04/1979. תאריך פרסום בעיתון: 25/04/1979.
החלטה בדיון בהפקדה19/02/1979
קבלת תכנית01/02/1979