שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לשטח מגורים א' 1 במרכז השטח הבנוי בדייר חנא

תוכנית ג/ 13246

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לשטח מגורים א' 1 במרכז השטח הבנוי בדייר חנא
מספר: ג/ 13246
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח למגורים א' 1 ודרכים.
שינוי יעוד חלק מהשטח הבנוי בדיר חנא משטח ציבורי פתוח למגורים א'1 ודרך גישה ברוחב משתנה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילדיר חנאדיר חנא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19419חלק27
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/07/2003תאריך פרסום: 22/07/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5208. עמוד: 3538. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים14/07/2003תאריך פרסום בעיתון: 10/07/2003. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 10/07/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 14/07/2003. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו03/07/2003
החלטה בדיון באישור תכנית14/04/2003
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר27/02/2003
פרסום להפקדה ברשומות03/02/2003תאריך פרסום: 03/02/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5154. עמוד: 1377. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים26/01/2003תאריך פרסום בעיתון: 23/01/2003. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 26/01/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 26/01/2003. עיתון: מעריב.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו02/01/2003
החלטה בדיון בהפקדה21/08/2002
קבלת תכנית25/06/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200300914/04/2003
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים28027/02/2003
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200201621/08/2002