שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לשטח מוסדות ציבור - שדרות

תוכנית 21/ 03/ 102/ 28

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לשטח מוסדות ציבור - שדרות
מספר: 21/ 03/ 102/ 28
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת אזור לשטח בנין ציבורי ותיחומו
לצרכי הקמת מבנה לשכת הסעד
ואזור לשטח ציבורי פתוח
ותיחומו לצרכי גינה ציבורית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשדרותשדרותשדרות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1887חלק2
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/06/1980תאריך פרסום: 05/06/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2632. עמוד: 1800. שנה עברית: התשם .
פרסום לאישור בעיתונים21/02/1980
החלטה בדיון באישור תכנית11/02/1980
פרסום להפקדה בעיתונים20/12/1979תאריך פרסום בעיתון: 20/12/1979. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 20/12/1979. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 20/12/1979. עיתון: עיתון יומי.
פרסום להפקדה ברשומות02/11/1978תאריך פרסום: 02/11/1978. מס' ילקוט פרסומים: 2476. עמוד: 117. שנה עברית: התשלט .
החלטה בדיון בהפקדה27/03/1978
קבלת תכנית26/03/1978