שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לשטח פרטי פתוח - עומר

תוכנית 14/ 03/ 102/ 26

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לשטח פרטי פתוח - עומר
מספר: 14/ 03/ 102/ 26
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
להגדיל חלקות לצורך חצרות ו/ או גינות בלבד (פרטי פתוח).

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38558חלק42, 45
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית14/ 03/ 102/ 17בנה ביתך - שלב ג' - עומרשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/01/1982תאריך פרסום: 21/01/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2781. עמוד: 871. שנה עברית: התשמב .
פרסום לאישור בעיתונים15/12/1981
פרסום להפקדה ברשומות20/07/1981תאריך פרסום: 20/07/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2789. עמוד: 2241. שנה עברית: התשמא .
פרסום להפקדה בעיתונים03/06/1981תאריך פרסום בעיתון: 03/06/1981. תאריך פרסום בעיתון: 03/06/1981. תאריך פרסום בעיתון: 03/06/1981.
החלטה בדיון בהפקדה27/04/1981
קבלת תכנית01/04/1981