שינוי יעוד משטח שצ"פ לשטח מגורים א' בדרום מכר

תוכנית ג/ 13462

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד משטח שצ"פ לשטח מגורים א' בדרום מכר
מספר: ג/ 13462
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לשטח מגורים א' בכפר מכר

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7973תכנית מתאר ג'דיידה מכרשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית23/10/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200302117/09/2003
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל200301318/08/2003
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל200200916/12/2002