שינוי יעוד משטח תעשיה ומגורים לשטח לתעשיה בצפון מזרח סכנין

תוכנית ג/ 13380

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד משטח תעשיה ומגורים לשטח לתעשיה בצפון מזרח סכנין
מספר: ג/ 13380
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד ממגורים לתעשיה ומלאכה
שינוי יעוד ממסחר ודרך מאושרת לשטח לתעשיה ומלאכה
התווית דרכים בתיאום עם מערכת דרכים קיימת לאזור התעשיה סכנין
קביעת הוראות וזכויות הבניה

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19270חלק127-12811, 46, 67, 84, 100-101, 126, 129
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6342אזור מלאכה תעשיה וספורט -סכניןשינוי
תוכניתג/ 6671יעוד שטחים למגורים , מבני ציבור ודרכים.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/06/2004תאריך פרסום: 27/06/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5308. עמוד: 3258. שנה עברית: התשסד .
פרסום לאישור בעיתונים04/06/2004תאריך פרסום בעיתון: 01/06/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 04/06/2004. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 04/06/2004. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו20/05/2004
החלטה בדיון באישור תכנית16/03/2004
פרסום להפקדה ברשומות02/02/2004תאריך פרסום: 02/02/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5270. עמוד: 1816. שנה עברית: התשסד .
פרסום להפקדה בעיתונים16/01/2004תאריך פרסום בעיתון: 13/01/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 16/01/2004. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 16/01/2004. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/12/2003
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו30/09/2003
החלטה בדיון בהפקדה18/12/2002
קבלת תכנית03/10/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200400705/05/2004
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים37029/12/2003
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200202218/12/2002